Klīniskā pētījuma ietvaros bezmaksas ārstēšana atopiskā dermatīta pacientiem.