Izmaiņas OVP un medicīniskās komisijas darba laikos