Ģimenes ārstu un speciālistu prombūtne maijā.

Ģimenes ārstu un speciālistu prombūtne maijā.

               ĢIMENES ĀRSTI                                                          SPECIĀLISTI

  Dz.Homka 13.05 - 19.05                                                       S.Gubermans 20.05 - 02.06                                   M.Sokolova 08.05 - 31.05.                                                    A.Danilāne 06.05 - 19.05                                                                                                                                 N.Visocka 27.05 - 16.06                                                                                                                                   A.Lifšics 07.05 - 19.05                                                                                                                                     M.Zebņicka 02.05                                                                                                                                           S.Šveha 13.05 - 26.05                                                                                                                                     K.Mazurs 02.05 - 08.05                                                                                                                                   J.Jaudzems 02.05 - 31.05                                                                                                                               A.Škavronskis 02.05                                                                                                                                                                                                                      A.Ričkova 03.05; 17.05; 24.05                                                                                                                                                                                                          I.Strazda 02.05 - 03.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               09.05 Fizikālās terapijas kabinets SLĒGTS