Ģimenes ārstu un speciālistu prombūtne jūlijā.

Ģimenes ārstu un speciālistu prombūtne jūlijā.

               ĢIMENES ĀRSTI                                                          SPECIĀLISTI

J.Stepičeva 08.07 - 28.07                                              A.Ričkova 18.07 - 31.07                                                    Dz.Homka 01.07 - 07.07                                                I.Strazda 29.07 - 11.08                                                        L.Ozoliņa 29.07 - 31.07                                                 D.Kandele 08.07 - 21.07                                                                                                                                                B.Harjo 16.07 - 22.07                                                                                                                                                      E.Zītare 01.07 - 14.07                                                                                                                                                    N.Visocka 29.07 - 05.08                                                                                                                                                K.Mazurs 01.07 - 08.07                                                                                                                                                  I.Andersone 01.07 - 16.07                                                                                                                                               E.Liepiņš 15.07 - 29.07                                                                                                                                                                                                                                           L.Ķīse 15.07 - 31.07                                                                                                                                                                                                                                              A.Škavronskis 15.07 - 31.07                                                                                                                                                                                                                                  J.Nagaiceva 08.07 - 21.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Medicīniskā komisija un obligātās veselības pārbaudes poliklīnikā netiek veiktas līdz 2019.gada 11.augustam.                                                                                                                            Fizikālās terapijas kabinets ir SLĒGTS 22.07 - 26.07.                                                                                                                                                                   Skatīt darba laika izmaiņas RTG un mamogrāfijas kabinetam sadaļā "PIEŅEMŠANAS LAIKI".