Ģimenes ārstu un speciālistu prombūtne septembrī.

Ģimenes ārstu un speciālistu prombūtne septembrī.

               ĢIMENES ĀRSTI                                                          SPECIĀLISTI

M. Sokolova 09.09. - 16.09.                                                M.Bojarčika 16.09. - 25.09                                                 N.Vasiļjeva 16.09. 23.09.                                                    A.Lifšics 09.09. - 15.09.; 18.09. - 25.09                             Dz.Homka 09.09 - 15.09.                                                    K.Jefimova 09.09. - 22.09.                                         L.Ozoliņa 02.09.                                                                  I.Care 02.09. - 06.09.; 23.09. - 06.10.                       J.Stepičeva 26.09. - 27.09.                                                 N.Visocka 06.09. - 09.09.                                                   O.Sitovenko 02.09. - 13.09.                                                I.Strazda 02.09. -15.09.                                                                                                                                                 A.Danilāne 23.09. 29.09.                                                                                                                                               M.Krauce 19.09.                                                                                                                                                             A.Keirāns 19.09. - 26.09.                                                                                                                                                                                                                                       M.Zebņicka 16.09. - 20.09.                                                                                                                                                                                                                                     E.Liepiņš 25.09

 

                                                                                                                Fizikālās terapijas kabinets SLĒGTS no 16.09.2019. - 29.09.2019.